Chi tiết địa điểm

Ding Tea

50 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Sản phẩm, dịch vụ

Qu?n tr? s?a

Điểm nổi bật

Ding Tea l? m?t th??ng hi?u tr? s?a kh? quen thu?c v?i c?c b?n tr?. Qu?n c? kh?ng gian r?ng r?i, ???c thi?t k? ?n t??ng, v?a hi?n ??i, v?a truy?n th?ng v?i d?u ?n v?n h?a Trung Hoa. Qu?n ph?c v? nhi?u lo?i tr? s?a v?i h??ng v? m?i l?, th?m ngon ??c bi?t m? gi? c? h?p l? nh?: h?ng tr? s?a, tr? s?a ? long, tr? s?a khoai m?n, tr? tr?i c?y, tr? xanh Nh?t B?n, tr? ??o, tr? v?i,...

 • Nguy?n H? My
  Nguy?n H? My bình luận 5
  19/03/2019

 • PhuongThao
  PhuongThao bình luận 5
  15/03/2019

  Ch?t l??ng ph?c v? r?t tuy?t v?i, Ph?c v? r?t t?t, R?t ??ng ti?n, Th?i gian giao h?ng r?t nhanh

 • PhuongThao
  PhuongThao bình luận 5
  11/03/2019

  Ch?t l??ng ph?c v? r?t tuy?t v?i, Ph?c v? r?t t?t, R?t ??ng ti?n

 • PhuongThao
  PhuongThao bình luận 5
  26/02/2019

  Ch?t l??ng ph?c v? r?t tuy?t v?i, Ph?c v? r?t t?t, R?t ??ng ti?n

 • PhuongThao
  PhuongThao bình luận 5
  17/01/2019

 • Ngoc anh
  Ngoc anh bình luận 5
  20/12/2018

Xem thêm

Các địa điểm tương tự

 • Bami Bread
  Bami Bread

  44 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

  0
  0
 • B?nh ng?t Ph?p Anh H?a
  B?nh ng?t Ph?p Anh H?a

  78 L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

  3.75
  4
 • N?t Hu?
  N?t Hu?

  153 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

  3.68421052631579
  19
 • Goky Tea
  Goky Tea

  124 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

  3
  5
 • Pizza Hut
  Pizza Hut

  152 Th?i Th?nh, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

  0
  0